top of page
w11.jpg

Body Drum release

BodyDrumRelease is een methode waarbij ik afwisselend trommel op de linker- en rechterkant van je lichaam terwijl jij je concentreert op een gedachte, emotie of spanning. Daardoor raak je diep ontspannen, worden beide hersenhelften intens gestimuleerd en ontstaat er een verruimd bewustzijn. Tevens kom je beter in contact met je gevoel en word je intuïtie geprikkeld. Er wordt voornamelijk op de schouders getrommeld, maar soms ook op het hoofd, de rug, de armen, de handen, de benen of de voeten. 

 

De BodyDrumRelease is ontwikkeld sinds 2000. De methode is geïnspireerd door onder andere massage, cognitieve gedragstherapie, neuro linguïstisch programmeren (NLP), hypnose, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), kinesiologie en de psychotherapie van de psychiater Wilhelm Reich (1897 – 1957).

 

Er zijn vooral veel overeenkomsten met EMDR . De opgeslagen ervaring wordt door het prikkelen van de beide hersenhelften geïntegreerd. Voor de behandeling is de rechterhersenhelft actief en na de behandeling is de linkerhersenhelft ook actief. De gedachte erachter is dat traumatische ervaringen blijven hangen in het (rechter) emotionele gedeelte.

 

 

De effectiviteit van de bilaterale stimulatie die door BDR teweeg wordt gebracht, is wellicht niets anders dan een actief stimuleren van beide breinhelften terwijl we op de een of andere manier met psychisch materiaal bezig zijn, of dat nu om het verwerken van emoties gaat, het oplossen van problemen, het stimuleren van de intuïtie en creativiteit of het maken van een goede beslissing.

De verschillende functies en kenmerken van de linkerhersenhelft zijn: logisch beredeneren, ratio, taal en analytisch vermogen. De verschillende functies en kenmerken van de rechterhersenhelft zijn: intuïtie, gevoel, creatief en gevoelservaringen. 

 

Tijdens het trommelen word je ontspannen en komt er een stroom van gedachten en beelden op gang die veel inzichten geven. Soms komen er ook emoties boven die meestal onmiddellijk worden verwerkt. De verhoogde hersenactiviteit wordt geïntegreerd met de gedachten in het bewustzijn. Het is een methode waarvan de positieve effecten al na de eerste sessie merkbaar zijn. 

Vaak zijn de resultaten enkele dagen of weken na de sessie zelfs nog beter. Je ziet na enkele sessies dat negatieve beelden, emoties en gedachten ‘verwateren’ en minder toepasselijk worden, terwijl positieve gedachten en gevoelens juist levendiger en waardevoller worden.

 

BodyDrumRelease leidt er onder andere toe dat je meer zelfvertrouwen krijgt, beter weet wat je wil, stress loslaat en ontdekt wat je beste competenties zijn. Je ‘zakt meer in zijn lichaam’ waardoor jij je krachtiger voelt. Met andere woorden: je geest en je lichaam worden via deze methode op krachtige wijze met elkaar verbonden. 

 

Het woord release betekent loslaten, bevrijden, vrijlaten en vrijgeven.

 

En dat is precies wat er gebeurt tijdens BodyDrumRelease: 

  • Stress wordt losgelaten.

  • Je raakt bevrijd van negatieve gedachten en remmingen. 

  • Onderdrukte emoties, diepe behoeftes en nieuwe inzichten worden vrijgegeven.

  • Het is een ontspanner. 

  • Je doet afstand van verouderde denkbeelden.

 

Er verschijnt een nieuwe innerlijke film van een positieve toekomst. 

w17.jpg
bottom of page